.::محل تبلیغات شما::.

سایت سرگرمی تودرتو | کسب درآمد بالا | tudartu  همسر: چکار ميکني بعد اينکه من بميرم؟ ميري زن ديگه ميگيري؟ شوهر: قطعا نه! همسر: چرا که نه؟ دوست نداري دوباره متاهل بشي؟ شوهر: خوب معلومه که ميخوام همسر: خوب چرا پس نميخواي دوباره ازدواج کني؟ شوهر: باشه باشه دوباره ازدواج ميکنم همسر: ازدواج ميکني واقعا؟   شوهر: ......!؟ همسر: يعني تو همين خونمون باهاش زندگي ميکني؟ شوهر: البته خوب اينجا خونه خوب و بزرگيه همسر: باهاش روي تختمون هم ميخوابي؟ شوهر: مگه جاي ديگه هم ميتونيم بخوابيم؟ همسر: بهش اجازه هم ميدي ماشينم رو برونه؟ شوهر: احتمال زياد،…

امروز جمعه 26 شهریور 1400
لینک دوستان