.::محل تبلیغات شما::.

سایت سرگرمی تودرتو | کسب درآمد بالا | tudartu  تو” آن نيستي که به يادت بياورم ، “تو” آن هميشه اي که به يادم مي ماني  . . . . . . بـــيـــــــا … پـايـيــز را تحويــل نگــرفــتي … زمــستــــان شـد ! . . . نه ??دسامبر، پيشگوئيِ دروغين بود دنيا به آخر رسيد همآن روز که تو رفتي . . . . . . زمين از آمــــدن برف تــازه خشنود است مــــن از شلوغي بسيــــار ردپــــا بيـزار . . . . . . دوام نمياورم سرماي زمستان امسال را بايد کوچ کنم…  به قشلاق آغوشت . . . . . . آدميان به لبخندي که بر لبي نشانند ،…

امروز پنجشنبه 07 بهمن 1400
لینک دوستان