.::محل تبلیغات شما::.

سایت سرگرمی تودرتو | کسب درآمد بالا | tudartu  وقتي در چالشي گرفتار مي آييد بجاي خودخوري و حرص و جوش خوردن تنها به اين فکر کنيد که وضعيت را بهتر کنيد. هيچ چيز را مطلق نبينيد. زندگي بالا و پايين زياد دارد و آنچه به آن فراز و نشيب در زندگي مي گوييم، براي همه کمابيش وجود دارد و هر کسي به نحوي با مشکلات زندگي درگير است. برآمدن از پس مشکلات زندگي نياز به تدبير دارد و کسي که با تدبير و انديشيدن ميانه خوبي نداشته باشد، چندان نبايد اميدوار بود که بتواند با مشکلات کنار بيايد. البته کنار آمدن با مشکلات و تدبير چندان هم کار سختي نيست و تنها با دانستن…

امروز چهارشنبه 17 آذر 1400
لینک دوستان