.::محل تبلیغات شما::.

سایت سرگرمی تودرتو | کسب درآمد بالا | tudartu  بــــــه يــــاد داشـــتـه بـــــاش : آيـــــنـده کــــتـابـي اســت کـــه امــــروز مــــي نـــــويــسي پـــــس چــــيـــزي بــــنـويـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـري . . . . . . آنان که قدرت را با پول مي خرند ، عدالت را هم با پول مي فروشند . . . . . . اسب اصيل هيچ گاه به ديگر اسب ها در طي مسابقه نگاه نمي کند بلکه تمام توجه خود را روي سريع تر دويدن معطوف مي کند . . . . . . عــظـمت نـــصـيب کــساني مــي شـود کـه در اشـــتياق رســيدن بـه هــــدف هـاي عــالـي مـي ســـوزنـد…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400
لینک دوستان