.::محل تبلیغات شما::.

سایت سرگرمی تودرتو | کسب درآمد بالا | tudartu  همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارندهمان ها که برای همه لبخند دارندهمان ها که همیشه هستند،برای همه هستندآدمهای ساده راباید مثل یک تابلوی نقاشیساعتها تماشا کردعمرشان کوتاهاستبسکه هر کسی از راه می رسدیا ازشان سوء استفاده می کند یازمینشان میزندیا درس ساده نبودن بهشان می دهدآدم های ساده را دوست دارمبوی ناب “آدم” میدهندساده که میشویهمه چیز خوب میشودخودتغمتمشکلتغصه اتهوای شهرتآدمهای اطرافتحتی دشمنت   یک آدم ساده که باشیبرایت فرقی نمیکند که تجمل چیستکه قیمت تویوتا لندکروز چند استفلان…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400
لینک دوستان